top of page

Прилагане на позитивна психология на работното място: Вашето най-добро ръководство

Искате да придадете положителен ефект на работното си място?

Това най-добро ръководство съчетава изследвания и ресурси в практичен инструментариум, който можете да използвате, за да внедрите принципите на позитивната психология в офиса си утре.Позитивната психология на работното място е подход и метод, фокусиран върху изграждането на това, което работи добре и укрепването му, вместо да се фокусира върху „поправянето“ на това, което не работи. В контекста на работното място това е подход, който може да се приложи към индивиди, групи и цели организации.


Позитивната психология е област на психологията, фокусирана върху подпомагането на хората да изградят щастлив, смислен и целенасочен живот. Прилагането на позитивна психология на работното място е свързано с изграждането на позитивна и здравословна работна среда, която е приятна, продуктивна и ангажираща. Когато позитивната психология се прилага на работното място, тя може да бъде мощен инструмент, който да помогне на хората да процъфтяват и да се представят по най-добрия начин. И тласъкът може да бъде доста значителен. Проучване от Оксфордския университет показва, че щастливите служители са до 13% по-продуктивни.


Как да прилагаме позитивната психология на работното място?Позитивната психология е свързана с насочване на вниманието към това, което работи добре, за да се наложат положителни поведения. Става въпрос за използването на положително подсилване и награди, а не отрицателно подсилване и наказания. И така, как може да се приложи този подход в ежедневната работа, за да се повиши работната ангажираност и благосъстоянието? 

Има много различни начини за прилагане на позитивната психология в работата и организациите, които имат най-голям успех, често са тези, които успяват да включат този начин на мислене като неразделна част от тяхната култура.


Ето 7 начина за прилагане на позитивната психология в една организация.


1. Празнувайте победи – големи и малки


Един от начините да приложите този подход е като празнувате всичко, което искате да видите повече. Това означава признаване и празнуване на победи: големи и малки, както и на индивидуално, екипно и организационно ниво. Подчертаването, че всяка победа е победа за всички в организацията, спомага за насърчаването на съвместна, подкрепяща и приобщаваща работна култура.


2. Признавайте поведението, а не само резултатите


Уверете се, че признавате положителното поведение, както и резултатите. Важно е да покажем, че не е важно само „какво“, но и „как“. Това послание е от съществено значение за изграждането на положителна работна култура. 


3. Възприемете мислене за растеж


Вероятно сте чували за стойността на възприемането на мислене за „растеж“ или „изобилие“, за разлика от „фиксирано“ или „дефицитно“ мислене. С фиксирано мислене, способностите и ресурсите са статични и не могат да бъдат променени. Този начин на гледане на нещата има тенденция да възпрепятства както личното, така и екипното развитие. Фокусирането върху възможностите е по-ползотворно отношение и мениджърите играят важна роля в воденето чрез пример и демонстрирането на този начин на мислене. 


4. Инвестирайте в обучение и развитие


Инвестирането в учене и развитие е чудесен начин да надградите силните страни на хората и да им помогнете да ги усъвършенстват още повече. Да забележите, че даден служител е добър в нещо или се радва на нещо, и предлагането на възможност за развитие на това умение, дори повече, е ефективен начин за увеличаване както на ангажираността, така и на представянето. 


5. Направете място за взаимоотношения и тиймбилдинг 


Взаимоотношенията на работното място са важни двигатели на благополучието и ангажираността на служителите. Силните взаимоотношения също могат да помогнат за намаляване на стреса, увеличаване на задържането на служителите и подобряване на цялостното представяне. Като наблюдават състоянието на взаимоотношенията и непрекъснато работят за улесняването им, организациите могат да създадат основата за силни екипи и положителна работна култура. 


6. Избягвайте микроуправление


Мениджърите играят решаваща роля в изграждането на положителни работни култури и в прилагането на положителна психология на работното място. Микроуправлението е точно обратното на положителното подсилване и е един от най-бързите начини за подкопаване и евентуално унищожаване на ангажираността и благополучието на работното място. 


7. Работно представяне на Gamify


Игровизацията може да бъде ефективен начин за автоматизиране на положителното подсилване на работното място. Типичен пример може да бъде използването на екрани в търговския офис за показване на напредъка и където високата производителност се отбелязва и подчертава. 


Примери за положителни психологически интервенции на работното мястоУсилватели на добротата


Добротата е заразна черта и поведение, тясно свързани с щастието и благополучието на работното място, както за човека, който е добър, така и за този, който изпитва доброта. Има много начини да направите добротата неразделна част от работната култура. Например.  прости прояви на доброта могат да бъдат да купите на някого символичен знак на признателност, да позволите на екипа да работи като доброволец за добра кауза, да дарите пари или неща или да участвате в различни видове КСО дейности.  


Просоциални разходи


Просоциалното харчене е термин, описващ акта на купуване на нещо като жест на добра воля. Извън работата може да са неща като да изведете партньора си на вечеря или да купите подарък на някого.  Просоциалните разходи на работното място могат да бъдат даване на бюджет на всеки екип за дейности на социалния екип или получаване на Коледа подаръци за персонала. Всичко това са знаци на признателност, които могат да извършат дълъг път, без да разбият банката. 


Последни думиОт обобщението по-горе ще забележите, че приложенията на позитивната психология при работата може да повлияе както на субективните показатели за благополучие, така и на биофизичните маркери за здраве и стрес.


И нека не забравяме и човешката страна на всичко това.

Тъй като кариерите ни доминират през голяма част от времето ни и формират централна част от нашата идентичност, последствията от изпълнения с борби трудов живот са твърде големи, за да бъдат игнорирани. Следователно лидерите носят отговорността да създадат среда, в която служителите им да процъфтяват, да използват силните си страни и да допринасят за нещо по-голямо от тях.


Надявам се, че това ръководство ви е предоставило инструментите, от които се нуждаете, за да създадете тази реалност за себе си, колегите или служителите си утре.Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page